Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 03.06.2018 21:11:20 

ateliér PaedDr. Ivany Pančákovej

Základná umelecká škola - výtvarný odbor   Októbrova 32, Prešov 080 01   tel.: 051 7712 445

1960 ... založenie školy

1990 ... osamostatnenie výtvarného odboru

2009 ... škola má približne 450 žiakov, 6 výtvarných pedagógov, 3 externých vedúcich kurzov

        ... vyučuje sa v piatich základných stupňoch prípravy: prípravné štúdium, štúdium I.cyklu (žiaci základných škôl), štúdium II.cyklus (študenti stredných škôl), kurz pre dospelých (aj študenti vysokých škôl) a rozšírené vyučovanie (digitálna fotografia, sochárska príprava-keramika, počítačová grafika a textilná tvorba)

        ... súčasťou vyučovania je aj odborná príprava na talentové skúšky na stredné a vysoké školy

        ... metodika a učebné osnovy (Fisher-Čarný) sú schválené Ministerstvom školstva SR a žiaci ZUŠ v.o. sú hodnotení koncoročným vysvedčením, pri absolvovaní I. alebo II.cyklu obdržia absolventské vysvedčenie

 

PaedDr. Ivana Pančáková         (výtvarný pedagóg a metodik)  www.ipan.wbl.sk

1990 - 1995 ... Univerzita P.J.Šafárika, Katedra výtvarnej výchovy (Mgr.)

2000 - 2002 ... Prešovská univerzita, rigorózne štúdium ( PaedDr.)

2006           ... UPJŠ Košice, "Edukačné teleprojekty" (certifikát)

2006           ... Univerzita Palackého Olomouc, "Artefiletika" (certifikát)

2007           ... Karlova univerzita Praha, "Diskurzivní dílny" (certifikát)

2008 -         ... Masarykova univerzita Brno, "Arteterapia" (rozšírenie kvalifikácie a aprobácie)

        

TOPlist